Förskola

Corona - anpassning:

Våra Skapande skola-projekt kan med fördel genomföras utomhus! Vi arbetar gärna på en del av er skolgård, eller i en närliggande park. Både den textila verkstaden och danslektionerna sker utan direkta beröringsmoment.

Vi arbetar både i helgrupp och halvgrupp.

Ladda ner PDF - här!

Kompostmonstret


Skapande skola projekt för 5 åringar

 

Dansa kretslopp och tillverka något nytt av gamla tyger. Vi skapar en interaktiv dansföreställning tillsammans med barnen kring silkesmaskens liv och förvandling till fjäril och dess ödesdigra möte med kompostmonstret. Gamla t-shirts omvandlas till en magisk mantel. Till slut slukar ett kompostmonster allting. Stunderna i verkstaden varvas med fartfylld dans. Allt avslutas med en föreställning och självklart får eleven med sig det hen tillverkat under projektet och massor med ny kunskap. I detta projekt lär sig eleven om vad olika klädesplagg är tillverkade av och skillnaden mellan organiska och icke organiska material. Vad händer i nedbrytningsprocessen och hur låter en kompost?


Kompostmonstret utgår från vad vi redan har som vi kan återvinna, och från barnens drömmar och tankar om framtiden. Vi skapar med händerna och konkretiserar kunskapen genom att sätta den i kroppen med dans och rörelse.

Förutom miljökunskap och kreativ problemlösning, tränar vi vår förmåga att uttrycka våra tankar och känslor och att samarbeta med varandra.


Projektet kan med fördel kopplas till förskolans läroplan, i synnerhet till rubrikerna Kommunikation, Skapande, Hållbar utveckling samt Hälsa och välbefinnande.


Vi kan erbjuda Kompostmonstret i tre olika varianter en, två eller tre dagar.

 

1 heldag

Vi varvar workshops i skapande dans med att skapa ett kompostmonster av återvunna textiler tillsammans. Dagen avslutas med en kort dansföreställning utomhus.


Pris 1 dag: 12.000 kr (rese-ersättning tillkommer)

 

2 heldagar

Vi varvar workshops i skapande dans med att skapa ett eget dansattribut (en mantel, en väst eller liknande), och ett kompostmonster av återvunna textiler tillsammans. Dag 2 avslutas med en dansföreställning utomhus.


Pris 2 dagar: 22.000 kr (rese-ersättning tillkommer)

 

3 heldagar

Vi varvar workshops i skapande dans med att skapa en ett eget dansattribut (en mantel, en väst eller liknande), och ett kompostmonster av återvunna textiler tillsammans. Dag 3 avslutas med en dansföreställning utomhus.


Pris 3 dagar: 31.500 kr (rese-ersättning tillkommer)


Vi hjälper dig med Skapande skola ansökan och svarar gärna på alla frågor kring olika format av workshop. 

info@pal-community.se


Annika 0733 - 732177